Strona główna » Program Konferencji

Program Konferencji

Program Konferencji „Pozytywne i negatywne aspekty nakładania się ochrony wynikającej z różnych praw własności intelektualnej”

Kraków, 27-28 kwietnia 2013 r.

Ul. Józefa 19, sala nr 6

 

[Program konferencji do pobrania w formacie PDF]

 

DZIEŃ I  – 27 kwietnia 2013 r.

9.00-9.30 Rejestracja uczestników

9.30-10.30 Otwarcie Konferencji- prof. dr hab. Elżbieta Traple

Panel I 10.30- 12.30

Joanna Jastrząb – „Czy naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji?”

Adam Karpiński – „Podwójna ochrona znaków towarowych – konieczność czy błąd ustawodawcy?”

Michał Gajdus – „Prawo własności przemysłowej a czyny nieuczciwej konkurencji – prymat, podporządkowanie czy komplementarność?”

Marek Skrzetuski – „Utwór jako przedmiot nieuczciwej konkurencji. Stosowanie zasad uczciwej konkurencji na obszarze regulacji autorsko-prawnej”

Bogusław Wieczorek – „Ochrona baz danych na gruncie prawa konkurencji oraz prawa autorskiego”

DYSKUSJA

Przerwa kawowa 12.30-12.45

Panel II 12.45 – 14.00

Jan Kurdziel – „Faktyczne i pozorne nakładanie się ochrony wynikającej z prawa autorskiego i prawa patentowego na przykładzie dokumentacji technicznej”

Magdalena Kubot – „Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych – uwagi de lege lata i de lege ferenda”

Justyna Zygmunt – „Interoperacyjność – kość niezgody prawa autorskiego i prawa patentowego”

DYSKUSJA

Przerwa Obiadowa 14.00-15.00

Panel III 15.00- 16,45

Jerzy Bombczyński – „Ochrona symboli graficznych jako wzorów przemysłowych – co tak naprawdę wiemy o kumulacji ochrony prawa do wzoru przemysłowego oraz prawa ochronnego na znak towarowy”

Monika Gebel – „Trade dress – pomiędzy wzorem a znakiem. Nakładanie się prawa ze znaku towarowego i ze wzoru przemysłowego w perspektywie prawnoporównawczej”

Marcin Balicki – „Czy wzory użytkowe są z Marsa a wzory przemysłowe z Wenus? Podobieństwa i różnice w kontekście wyboru strategii ochrony produktu”

Bohdan Widła – „Autorskie prawa zależne a prawa pokrewne do wydań krytycznych i naukowych”

DYSKUSJA

16.45-17.00 przerwa kawowa

17.00-17.30 Podsumowanie Dr Łukasz Żelechowski

 

DZIEŃ II 28 kwietnia 2013 r.

9.00-9.30 Rejestracja uczestników

Panel I 9.30-11.15

Daria Gęsicka – „Między ochroną prawnoautorską a ochroną prawa do znaku towarowego w magicznym świecie Disneya”

Barbara Radoń – „Keep calm and Carry On, czyli o ochronie sloganu reklamowego jako utworu oraz znaku towarowego”

Karol Kozieł, Maciej Kawecki – „Zobowiązanie się do niewykonywania autorskich praw osobistych a ochrona znaków towarowych”

Dominika Nowak – „Kumulacja prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa autorskiego a art. 116 p.w.p.”

DYSKUSJA

Przerwa kawowa 11.15-11.30

Panel II 11.30- 13.15

Magdalena Wojdala – „Prawo modowe – nowa specjalizacja na styku różnych instytucji prawa własności intelektualnej”

Kamil Szpyt – „Problematyka kumulatywnej ochrony tytułów prasowych różnymi prawami własności intelektualnej”

Joanna Wiszniewska – „Próby wykorzystania innych praw wyłącznych dla przedłużenia ochrony patentowej”

Cyryl Romejko – „Bezwzględne przeszkody rejestracji, a możliwość kumulacji ochrony z różnych praw własności intelektualnej”

DYSKUSJA

13.15-14.15 Przerwa obiadowa

Panel III 14.15-16.00

Jakub Głowacz, Paweł Jaros – „Kumulatywna konstrukcja systemu ochrony prawa wyłącznego do odkrytych lub wyhodowanych odmian roślin w polskim prawie własności intelektualnej”

Marta Lampart – „Kumulacja ochrony wzoru przemysłowego i trójwymiarowego znaku towarowego”

Marcin Hotel – „Cywilnoprawne środki ochrony wynikające z ochrony prawnoautorskiej i prawa ochronnego na znak towarowy”

Maciej Mazurkiewicz – „Różnorodność roszczeń jako zaleta kumulatywnej ochrony przedmiotów praw własności intelektualnej”

16.00-16.15 Przerwa kawowa

16.15-16. 45 Podsumowanie Dr Piotr Kostański

Reklamy